Rozwój techniki a ludzkość.

Żyjemy obecnie w świecie, w którym poziom rozwoju technologicznego ludzkości jeszcze nigdy nie był tak szybki, a zmiany tak gwałtowne. Gdyby przenieść się w czasie nawet o sto lat wstecz, to świat wyglądałby zupełnie inaczej, nie mówiąc już o podróży w przyszłość. Powoduje to rosnące zagrożenie wykluczeniem społecznym ludzi, którzy nie nadążają za technologią lub są poza jej większym wpływem i nie mają z nią związku. Większość dzieci dzisiaj uczących się w szkole będzie pracować w zawodach, które jeszcze nawet nie istnieją, ten wyścig nabiera coraz większego tempa, a kto się zatrzyma, ten tak naprawdę się cofa i z niego odpada. Utrzymanie się na powierzchni wymaga coraz większego wysiłku, więc będzie coraz więcej problemów z tym związanych.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.